Spoločnosti na predaj

Čo znamená, keď sa na internetovej stránke uvádza, že daná spoločnosť je určená na predaj? Čo rozumieť pod týmto nadpisom? V takomto prípade ide o spoločnosť, ktorá je so svojimi údajmi pripravená na predaj pre potenciálnych záujemcov, ktorí takýmto spôsobom môžu naštartovať ich podnikanie v priebehu niekoľkých pracovných dní. Bez zbytočných vybavovačiek, čakacej doby, jednoducho a rýchlo. Podnikajte hneď v priebehu niekoľkých hodín a realizáciu celého procesu, ktorý sa týka založenia spoločnosti, nechajte na nás.

všetko vybavíte z pohodlia vášho domova

Predaj spoločnosti nebol nikdy tak rýchly a pohodlný. Všetko vybavíte z pohodlia vášho domova bez nutnosti návštev jednotlivých úradov alebo sprostredkovateľskej firmy, ktorá umožňuje samotný predaj. V našej databáze spoločností určených na predaj si vyberiete spoločnosť, ktorá vám vyhovuje, zodpovedá vašim požiadavkám a predstavám. Po vyplnení online objednávky, ktorá vás k ničomu nezaväzuje, vás budeme kontaktovať. Oboznámime vás s nasledujúcim postupom a možnosťou zmeny jednotlivých údajov o spoločnosti. Môžete zmeniť jej názov, výšku základného imania, adresu sídla ako aj predmet či predmety podnikania. Spoločnosť s ručením obmedzeným sa vyznačuje istými charakteristickými znakmi, ktoré je potrebné dodržať v súvislosti s legislatívou platnou v našej krajine.

naštartujte podnikanie a nechajte ho rásť

Po vzájomnom súhlase môžeme pristúpiť k uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy. Po obdržaní potrebných údajov a úradne overených podpisov, pracujeme mimoriadne rýchlo, dôsledne a spoľahlivo. Takže v priebehu niekoľkých dní obdržíte oznámenie o zápise spoločnosti do obchodného registra. V obchodnom registri sa zaznamenávajú všetky zmeny, ktoré sa vzťahujú na jednotlivé právnické ako aj fyzické osoby. Daným dňom sa stávate konateľom spoločnosti, spoločnosť je vo vašej právomoci a zodpovednosti a začínate podnikať. Naša spoločnosť sa venuje službám v oblasti účtovníctva, daní, ale aj poradenstva v oblasti podnikania a financií pre začínajúcich, ale aj rozbehnutých podnikateľov. Realizujete váš sen o podnikaní, s odhodlaním a odvahou vstúpte do sveta podnikania.