Poslanie tantry

Tantra, z ktorej vychádzajú tantrické masáže, má siahodlhú, pestrú a zaujímavú históriu. Podľa zdrojov je medzi nami už po dobu minimálne dvoch tisícok rokov, pričom si stále dokáže získať nových a nových prívržencov. Korene jej vzniku sú v Indii, teda v jednej z kolísok filozofií, náboženstiev a umení čarovného ďalekého východu, z ktorého pochádza množstvo dodnes známych filozofických i náboženských smerov, nehovoriac o prevratných lekárskych technikách, vedách a učeniach. Množstvo nasledovníkov, ktorých každým dňom pribúda, si toto učenie tantrizmu dokázalo získať predovšetkým vďaka podobnosti s už väčším, známejším náboženstvom – hinduizmom, budhizmom, ale i otvorenými názormi, myšlienkami a postojmi k životu.

žena

Tantrizmus je jedno z najvýraznejších učení, ktoré ľudom predkladá pravdy o erotike a veciach s ňou spojenými. Tantrizmus otvorene hovorí o ľudskej nahote a pohlavnom styku medzi mužom a ženou ako o niečom, čo nám je prirodzené a dané. Tieto témy by nemali byť v spoločnosti tabu, ale práve naopak, podľa tantrikov by sa o nich malo otvorene rozprávať.

žena

Čarovnými zákutiami vlastnej erotiky nás dokážu previesť napríklad známe tantrické masáže. Tantrické masáže nám pomáhajú objavovať seba samého a prostredníctvom dotykov a pohybov nás masérky dokážu vyniesť do iných sfér vnímania, mimo tohto sveta. Tantra je zameraná viac do hĺbky človeka, nie na jeho fyzické telo a fungovanie tejto spoločnosti či na hmotné statky tohto sveta a tejto zrýchlenej doby, keď sa každý stará o to, kým je, ako vyzerá, aký je stav na jeho bankovom účte a ako vysoko sa nachádza v spoločenskom rebríčku. Tantrizmus ako predovšetkým filozoficky orientovaná indická tradícia pozerá na človek zvnútra; na vyrovnanie jeho čakier, vzťah k sebe samému, vzťah k ostatným bytostiam, vzťah k vesmíru…