Astrálne telo a čakry

Tantra je východné umenie darovania masáží plných lásky, nehy, oddanosti, intimity a podmanivých pohľadov. Sú vyhľadávané v čoraz väčšej miere a preferované predovšetkým u mužskej časti populácie. Toto učenie, náboženstvo, životný štýl a filozofický smer je medzi nami už niekoľko tisícok rokov a obľubu si získal predovšetkým pre zázračné, liečivé a upokojujúce účinky. Tantrizmus je meditačnou technikou, ktorá prebrala množstvo prvkov z iných meditačných techník, prvky a pravdy z budhizmu a hinduizmu. Súčasťou meditačných cvičení je hlavne filozofia o energetických centrách – čakrách, ktoré priťahujú vibrácie farieb, energiu a z veľkej časti majú vplyv na naše emócie.

masáž

Hlavných čakier je celkom sedem a dokáže absorbovať negatívnu energiu a podnety okolo nás, čo v nás môže vyvolať blokáciu týchto čakier a negatívnu naladenosť. Naopak, dokážu vstrebávať aj nákazlivú dobrú náladu od ľudí, s ktorými prichádzame do kontaktu. Nálada ostatných ľudí podstatne ovplyvňuje našu vlastnú náladu. Počas tantrických masáží, ktoré majú silný erotický nádych, je jedným z cieľov masérky i odblokovať,,prietok´´ čakier, a tak docieliť absolútnu rovnováhu medzi fyzickým telom, vnútorným svetom, vesmírom a blízkym okolím.

masáž

Tantrické masáže sú skvelé práve v tom, že na rozdiel od iných typov masáží, ktoré poznáme z bežného života, sa nezameriavajú len na uvoľnenie fyzického tela a vysilených svalov. Starajú sa aj o vnútorný svet; o usporiadanie myšlienok, prečistenie mysle, oslobodenie človeka od negatívnych vplyvov a dopriať mu jedinečný zážitok z blízkeho spojenia s jeho vlastným astrálnym telom. Práve s týmto telom sa spájajú čakry koreňová (muladhara), sakrálna (svadhisthana), solar plexus (manipura), srdcová (anahata), hrdelná (vishuddha), čelová (ajna), korunná (sahasrara). Každá z týchto čakier má svoju špecifickú farbu.