Personálny lízing

Personálny leasing (dočasné  zamestnanie) je kľúčovou službou našej firmy. Ide o veľmi efektívne a flexibilné riešenie ekonomickej stránky získavania ľudského kapitálu  spoločnosti, keď klient potrebuje dočasne zvýšiť počet pracovníkov a zároveň ich z rôznych dôvodov nechce vziať do pracovného pomeru. V súčasnosti je to jedno z najviac využívaných riešení z hľadiska ekonomickej stránky a cash flow v oblasti ľudských zdrojov akéhokoľvek typu spoločnosti. Ide o dočasný prenájom pracovníkov firmy Esse, ktorí vykonávajú dohodnutú prácu u zmluvného klienta. Môže prebiehať tromi spôsobmi – nájdením nových zamestnancov a ich prezamestnanie, prezamestnanie existujúcich zamestnancov (tzv. pay roll), alebo prezamestnanie zamestnancov, ktorých si firma práve našla. Medzi ďalšie výhody personálneho leasingu patrí prenesenie všetkých administratívnych záležitostí týkajúcich sa pracovníkov do zodpovednosti firmy Esse. Pre klienta to predstavuje úsporu času a nákladov , keďže firma Esse nahrádza hneď niekoľko činností personálneho oddelenia a náklady na túto činnosť sú nákladovou položkou firmy a nie mzdovou. V prípade spokojnosti s našimi pracovníkmi je možný prechod do stabilného zamestnania v spoločnosti nášho klienta.

Ako prebieha personálny leasing:

 • vyhľadanie, výber a zazmluvnenie pracovníkov na požadovanú činnosť
 • prezamestnanie existujúcich zamestnancov (tzv. pay roll) alebo prezamestnanie zamestnancov, ktorých si klient už našiel
 • vedenie personálnej a mzdovej agendy  pracovníkov až do ukončenia dočasného pridelenia na pracovné miesto

Hlavné  výhody personálneho leasingu:

 • vysoká flexibilita pri plánovaní potrebného personálu
 • úspora času a nákladov spojených s výberovým procesom  (spracovanie životopisov, selekcia kandidátov, pohovory, testovanie, odpovede…)
 • úspora času a nákladov mzdového oddelenia (spracovanie miezd, úkony spojené s prihlasovaním a odhlasovaním v poisťovniach, ročné zúčtovanie…)
 • po dôkladnom odskúšaní zamestnancov v prevádzke možnosť ich okamžitého prijatia do vlastného kmeňa zamestnancov
 • možnosť bezplatnej okamžitej výmeny pracovníka v prípade nespokojnosti alebo odchodu, zabezpečenie náhrady v prípade PN alebo dovolenky
 • každý z našich klientov bude mať na každý projekt pridelenú jednu kontaktnú osobu, ktorá sa bude o prenajatých zamestnancov starať, čím zaručujeme osobný prístup nastavený podľa osobitých požiadaviek klienta.

Recruitment

Recruitment je vyhľadávanie a výber vhodných kandidátov na trvalý pracovný pomer na základe požiadaviek našich klientov. Na základe ich požiadaviek pripravujeme prvotný výber uchádzačov, testovaním a pohovorom určujeme ich osobnostné, manažérske a ostatné požadované kompetencie. Našim klientom ponúkame niekoľkoročné skúsenosti (a najnovšie štandardizované metódy – môže byť?) pri výbere kompetentných pracovníkov. Vaše požiadavky na budúceho pracovníka nás zaujímajú do najmenších detailov.

Recruitment proces:

 • na základe rozhovoru s klientom určenie kritérií výberu (špecifiká pracovného miesta, pracovné podmienky, popis pracovnej činnosti a požiadavky na kandidáta, ostatné kritériá…)
 • výber vhodnej stratégie na získanie kandidátov
 • selekcia a výber najvhodnejšieho kandidáta na pracovné miesto z prihlásených uchádzačov
 • záverečné vyhodnotenie výberového procesu (kvalita kandidáta, komunikácia s kandidátmi i zadávateľom, spokojnosť klienta…)

Hlavné  výhody recruitmentu:

 • úspora času a nákladov spojených s vyhľadávaním vhodného kandidáta (nábor, spracovanie a selekcia podľa životopisov, osobné pohovory, testovanie…)
 • spolupráca so skúsenými odborníkmi v oblasti personalistiky

Executive search/Executive recruitment

Vyhľadávanie riadiacich pracovníkov, manažérov, top manažmentu a iných vrcholových pracovníkov, ktorí Vašej spoločnosti pomôžu na ceste k cieľu. Profesionáli na týchto pozíciách často nepremýšľajú o zmene až do chvíle, kým ich niekto neosloví. Maximálna miera diskrétnosti je pri executive recruitment nevyhnutnosťou.

Executive recruitment proces:

 • na začiatok od nás získate komplexný prehľad na trhu
 • získate informácie o tom, kto pracuje v konkurenčných firmách
 • v ďalšej fáze rozhovorov s našimi konzultantmi získate detailné informácie o možných kandidátoch
 • sprevádzame Vás pri uzatváraní dohody s vytipovaným kandidátom
 • našim klientom zaručujeme, že nikdy nekontaktujeme a nepreberáme ich zamestnancov