Personálna agentúra Esse sa zameriava na profesionálne služby v oblasti recruitmentu, personálneho lízingu a executive search. Poskytujeme full servis v oblasti časovo ohraničeného prenájmu pracovníkov na konkrétne projekty a obdobia, ktorý sa stáva novým trendom flexibilného riešenia potreby ľudského kapitálu.  Hlavným cieľom našich služieb je podporiť a odbremeniť našich obchodných partnerov pri hľadaní kvalitných zamestnancov s vysokou pridanou hodnotou pre dlhodobé i pevne stanovené obdobie. Na základe našich niekoľkoročných skúseností a odbornosti  šetríme našim klientom čas a náklady spojené so získavaním a výberom vhodných uchádzačov. Pracujeme s náročnými klientmi a poskytujeme im profesionálny prístup, ktorý zohľadňuje každý detail vyváženej  politiky ľudských zdrojov.

Naše hodnoty

 • Profesionálne služby
 • Skúsenosti a know-how, ktoré tím našich pracovníkov získal v rôznych oblastiach, sme pretavili do jedinečného konceptu, ktorý sa cielene zameriava na uplatňovanie najefektívnejších stratégií a postupov pri výbere a tvorení kvalitného ľudského kapitálu.
 • Hľadáme riešenia, ktoré sú prínosom – uľahčujú a šetria prácu, čas a prostriedky našich klientov.
 • Zodpovednosť, spoľahlivosť a otvorenosť sú dôležitou súčasťou našej každodennej práce.
 • Ponúkame iba to, čo vieme splniť.
 • Chceme, aby naši klienti boli spokojní a robíme pre to všetko, čo je v našich silách.

Partnerský  prístup

 • Budujeme dlhodobé vzťahy založené na dôvere.
 • Ceníme si princíp win-win, preto počúvame Vaše požiadavky a snažíme  sa nájsť spôsob, ktorý bude výhrou pre Vás a Vašich budúcich zamestnancov.
 • Úspech našich klientov je aj našim úspechom. Urobíme všetko pre to, aby sme Vám ho pomohli dosiahnuť.

Pozornosť  k detailom

 • Detail je to, čo robí najväčší rozdiel. Kvalita našich služieb spočíva v tom, že neskončíme, kým nie je dotiahnutý aj posledný detail.

Poznanie a skúsenosti

 • Skúsenosti, ktoré sme získali niekoľkoročnou praxou a poznanie, ktoré nám priniesli, sú dôležitou súčasťou nášho know-how. Na ich prehlbovaní neustále pracujeme.

Práca nás napĺňa

 • Práca je dôležitou súčasťou osobného života každého z nás. Je dôležité, aby bola uspokojivá a prinášala radosť a pocit naplnenia. To sú kritériá, ktorými sa riadime nielen v našom osobnom prípade, ale aj pri práci s našimi klientmi.
 • Pre našich firemných klientov hľadáme zamestnancov, pre ktorých bude práca vo Vašej spoločnosti viac než len prácou.
 • Pre uchádzačov o zamestnanie hľadáme prácu, ktorá ich bude baviť a napĺňať.

Náš prístup

Ku každému klientovi pristupuje naša firma individuálne. Každý z našich klientov má osobného projektového manažéra, ktorý je jeho kontaktnou osobou a sprievodcom počas celého trvania spolupráce. Po prvom kontakte nasleduje osobné stretnutie zástupcu firmy Esse s klientom, na ktorom budú ujasnené jeho predstavy a požiadavky. Následne pre klienta pripravíme konkrétnu ponuku našich služieb, v ktorej navrhneme najvhodnejšiu stratégiu k dosiahnutiu cieľa, jednotlivé kroky realizácie zadania a následného vyhodnotenia stanovených cieľov a ponuku služieb naceníme. Tvorbu celkovej stratégie rieši celý tím spoločnosti Esse tak, aby vzájomnou synergiou skúseností a nápadov vytvoril najlepšie možné riešenie.  Po zapracovaní prípadných ďalších požiadaviek a návrhov a schválení ponuky začneme na Vašej zákazke pracovať. V čase riešenia zákazky klienta informujeme podľa dohodnutých pravidiel o jej priebehu a dosiahnutých výsledkoch a priebežne monitorujeme spokojnosť klienta s kvalitou našich služieb. Po ukončení projektu pripravíme jeho vyhodnotenie, ktoré doručíme zadávateľovi za účelom spätnej väzby.